Jag finns numer på

http://calle.stenhall.com

men denna blogg finns kvar av historiska skäl.

2008-09-17

Back in business

Irrade från kontoret via HB upp till Kype där jag harvade runt 4.65an i god vigör (tuffade upp för backen borta vid Klämma som lilla tåget som kunde) innan jag rundade Södra Kypesjön och drog mig bortåt lasarettet för att snika under RV 40 till Enedalsgatan och kubba ner förbi Friskis och Busstorget tillbaka till torget.

Gott som gatan att vara tillbaka i mina sunkusfiledunkusasicsskor

Cirkusungefärrunt 13.25 km på i runda slängar 76 minuter och 37 sekunder.

No comments: