Jag finns numer på

http://calle.stenhall.com

men denna blogg finns kvar av historiska skäl.