Jag finns numer på

http://calle.stenhall.com

men denna blogg finns kvar av historiska skäl.

2014-09-04

Test

Will be removed...

No comments: