Jag finns numer på

http://calle.stenhall.com

men denna blogg finns kvar av historiska skäl.

2009-05-29

En ultralöpares trosbekännelse


Jag tror på Ultradistansloppet
viljan och uthållighetens skapare.

Jag tror ock på Långpasset
en mångsprungen stig, vårt lopp,
vilken är anlagd i terräng och på asfalt,
född av envetet tränande,
pinad under coretränings-pilates,
stapplande, död och begraven,
nedsittandes på stolen,
efter tredje voltarenen uppstånden igen på benen,
uppstigen till banmarkeringen,
löpandes på allsmäktig Rune Larsson högra sida,
därifrån igenkommande till att fortsätta
död eller levande.

Jag tror ock på den heliga Maran,
ett heligt, allmännerligt etapplopp,
ultradistanskommitén, felspringningarnas förlåtelse,
de dödas uppståndelse, och en evigt lopp.

Amen.

/UltraCalle

No comments: