Jag finns numer på

http://calle.stenhall.com

men denna blogg finns kvar av historiska skäl.

2009-06-02

Rådig insats

Räddningstjänst ringde precis och bad mig närvara på en liten cermoni vid kommunfullmäktiges möte den 23e juni där Robert Dinäss, hans pappa Thomas, Tommy Kling, Daniella Hedlund och undertecknad kommer att prisas för rådig insats i samband med olyckan i Ljungaån dan före julafon.

Artikel i BT: Nu prisas hjältarna

/Calle

No comments: