Jag finns numer på

http://calle.stenhall.com

men denna blogg finns kvar av historiska skäl.

2008-08-06

Running to Borås: 10 km

En glimt av solen i backen upp mot Fritsla/Skephult-korset.

No comments: