Jag finns numer på

http://calle.stenhall.com

men denna blogg finns kvar av historiska skäl.

2008-08-06

Running to Borås: 34 km

Enter Borås - exit Sandman.

No comments: