Jag finns numer på

http://calle.stenhall.com

men denna blogg finns kvar av historiska skäl.

2008-08-06

Running to Borås: 25 kmDagens flåsare. Snart vid korset som leder till Feskatorsk.

No comments: