Jag finns numer på

http://calle.stenhall.com

men denna blogg finns kvar av historiska skäl.

2008-08-04

Tillbaka på jobbet

Tillbaka på jobbet

1 comment:

Calle Robertsson said...

Hurra, det funkade att MMSa från mobilen till bloggen. Nästa långpass kommer att bli i semi-realtid.
/UltraCalle