Jag finns numer på

http://calle.stenhall.com

men denna blogg finns kvar av historiska skäl.

2009-07-07

Resting in the hanging chair after today

Resting in the hanging chair after todays second run - nice!

No comments: